Geplaatst op 23 september 2005 16:47 door NLwatch  (voorheen Volkskrant blog)

toilet2.jpgNa eerst al een behoorlijk interne constipatie te hebben gehad rond de voorstellen van Mevr. Peijs:

‘In een naar het ANP uitgelekte nota staat dat het kabinet ”alle voorbereidingen treft om een volgend kabinet in staat te stellen om een besluit te nemen over de kilometerprijs’. De kosten van de kilometerprijs ‘zijn te hoog en prohibitief voor invoering’. Duyvendak: ‘Zoals sinds 1989 (verkeersminister Kroes) beprijzing zogenaamd wordt voorbereid voor een volgend kabinet. Peijs zet deze treurige traditie voort.’)

Inderdaad lafheid troef, waar zijn de politici die nou eens beslissingen durven te nemen en duidelijkheid durven te geven? Ja, Rouvoet, we zijn niet gek!

Nu dan weer de rel tussen Hofstra en Van Aartsen. Onbegrijpelijk, wat een farce…’VVD-fractieleider Jozias van Aartsen heeft zijn standpunt over kilometerheffing afgezwakt. Hij liet donderdag blijken dat de VVD zal instemmen met het beprijzen van de weg, zodra dit betaalbaar is. ‘Maar besluitvorming nu is volstrekt zinloos’. Een dag eerder had Van Aartsen gezegd dat hij beprijzing van de weg uitsluit, ook voor de toekomst.

Van Aartsen heeft zich hiermee, in ieder geval bij mij, volstrekt ongeloofwaardig gemaakt. Heeft Zalm dit soms zien aankomen en eieren voor zijn geld gekozen?

Maar een bedankje is wel op zijn plaats: mijn toiletbezoek was weer geweldig!